Hệ Aquaponics sau 3 tuần tại XaLa Hà Đông

Sau 3 tuần từ khi trồng cây giống và gieo hạt, cuối cùng cây cũng đã lớn. Tín hiệu đáng mừng hệ Aquaponics đã bắt đầu đi vào ổn định và cây bắt đầu phát triển mạnh. Lúc này chất thải của cá và vi sinh vật là yếu tốt quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Một vài hình ảnh mà chúng tôi nhận được từ khách hàng mời các bạn tham khảo:

 

Viết một bình luận

0961338228