Contact Me on Zalo

Cây căm 8 tia có điều chỉnh lưu lượng

4.500

  • Có thể điều chỉnh lưu lượng tưới từng đầu, khóa đc.
  • Lưu lượng 0 – 70 lít / giờ , có thể phun thành 8 tia hoặc tưới nhỏ giọt
  • Vòi tưới nhỏ giọt liền chân cắm, sử dụng tiện lợi
  • Có thể tháo rời đầu vòi tưới để vệ sinh