Contact Me on Zalo

Dạ yến thảo viền (Petunia)

20.000

√ Tỷ lệ này mầm: >80%.

 Xuất xứ: Đức.

 Chiều cao cây: 20-30cm.

√ Thời gian ra hoa: 80-90 ngày.

√ Nhiệt độ thích hợp nảy mầm: 10-25 oC

Hết hàng