Contact Me on Zalo

Hạt bí đỏ hạt đậu lai

17.000

√ Tỷ lệ này mầm: >80%.

 Xuất xứ: Việt Nam.

√ Chiều cao cây: Dây leo.

√ Thời gian ra hoa: 40-50 ngày.

√ Nhiệt độ thích hợp nảy mầm: 10-30 oC