Contact Me on Zalo

Hạt dâu tây đỏ F1

20.000

√ Tỷ lệ này mầm: >80%.

 Xuất xứ: Đức.

√ Chiều cao cây: 30-40cm.

√ Thời gian ra hoa: 60-65 ngày.

√ Nhiệt độ gieo: 10-32 oC