Contact Me on Zalo

Hạt giống hoa hồng Mix

20.000

 Tỷ lệ này mầm: >80%.

√ Xuất xứ: Pháp

√ Thời gian ra hoa: 1-2 năm.

√ Nhiệt độ thích hợp nảy mầm: 20-25 oC

Hết hàng