Contact Me on Zalo

Hạt giống hoa Hồng Ri Ba Tư

20.000

√ Tỷ lệ này mầm: >80%.

 Xuất xứ: Đức.

√ Thời gian ra hoa: 80-90 ngày.

√ Nhiệt độ thích hợp nảy mầm: 10-30 oC

Hết hàng