Contact Me on Zalo

Hoa ánh dương (Thunbergia)

20.000

 

 Tỷ lệ này mầm: >80%.

 Xuất xứ: Đức.

√ Thời gian ra hoa: 80-90 ngày

√ Chiều cao cây: dây deo

√ Nhiệt độ thích hợp nảy mầm: 20-30 oC

Hết hàng