Contact Me on Zalo

Hoa Cẩm Chướng chùm (dianthus)

20.000

√ Tỷ lệ này mầm: >80%.

 Xuất xứ: Đức.

 Thời gian ra hoa: 80-90 ngày.

√ Chiều cao: 30-40 cm.

√ Nhiệt độ thích hợp nảy mầm: 10-25 oC.

Hết hàng