Contact Me on Zalo

Van điện từ ngoài trời 21mm – 27mm

Van điện từ ngoài trời sử dụng cho hệ thống tưới tự động thường dùng với 2 loại là điện sinh hoạt 220VAC hoặc 24 VAC