Contact Me on Zalo

Hạt dưa chuột

17.000

√ Tỷ lệ này mầm: >90%.

 Xuất xứ: Việt Nam

√ Thời gian ra hoa: 30 ngày.

√ Nhiệt độ thích hợp nảy mầm: 20-30 oC